Lukemisen ja löytämisen iloa

Monipuoliset lainauspalvelut

Kirjastot ovat mukana edistämässä jakamistaloutta. Tämä ekologinen ajattelumalli pyrkii vähentämään tarpeetonta kulutusta tuomalla hyödykkeitä ihmisten yhteiseen käyttöön. Kaikkien ei tarvitse ostaa samaa laitetta tai työkalua jota käytetään lopulta harvoin. Näin vähennetään myös syntyvää jätettä esineiden tullessa elinkaarensa päähän.

Mitään standardivalikoimaa ei ole määritelty, vaan kirjastot ovat tehneet erilaisia kokeiluja siitä mitä kannattaa hankkia yhteiseen käyttöön. Kuntoiluvälineet, työkalut kuten porakoneet tai kosteusmittari, muuttajan apuvälineet ja soittimet ovat vain esimerkkejä.

Kaikkia työvälineitä ei ole mielekästä lainata kotiin, vaan niitä voidaan käyttää kirjaston yhteisissä tiloissa. Internet ja tulostus- sekä kopiointipalvelut ovat tietysti olleet rutiinia jo pitkään, mutta myös erilaisia työpajamaisia ratkaisuja on kokeiltu ompelukoneista 3-D tulostimiin.

Monipuoliset tilat ovat yksi jaettavista asioista. Helsingin uusi keskustakirjasto Oodi on vienyt tämän pisimmälle. Kirjasto pitää sisällään lukuisia tiloja eri tarkoituksiin, ja niitä voidaan myös muunnella kehittyvien käyttötarpeiden mukaan.

Oodista löytyy rumpukoppi ja soittotila, valokuva- ja videostudio, monipuoliset tulostimet ja käsityövälineet sekä erilaisia oppimis- ja ryhmätiloja. Ja tietenkin 100000 kirjaa ja runsaasti multimediaa siihen päälle.

Pienemmillä kirjastoilla ei tietenkään ole mahdollisuutta aivan näin monipuoliseen tarjontaan. Mutta jakamistalouden ideaa voi toteuttaa myös pienemmin resurssein. Keskeistä on paikallistuntemus jotta voidaan hankkia työvälineitä todelliseen tarpeeseen.

Jotta esineet ja tilat todella saadaan kiertoon, pitää niiden olemassaolosta myös tiedottaa. Kuinka moni harvemmin kirjaston palveluita käyttävistä kansalaisista tietää mitä kaikkea oma kirjasto tarjoaa?

Usein kirjojen ajalta peräisin olevat tietojärjestelmät eivät myöskään taivu niin helposti uudenlaisiin lainauspalveluihin. Helmet.fi tietokanta mahdollistaa kuitenkin nykyisin myös esineiden hakemisen ja varaamisen.

esineiden lainaaminen

Tulevaisuuden kirjasto

Suomalaiset ovat maailman ahkerimpia kirjaston käyttäjiä, mutta toisaalta vain noin puolet omistaa kirjastokortin. Suomalainen kunnallinen kirjasto ei ehkä mielly vain eliitin käyttämäksi palveluksi, mutta selvää on että kirjasto edelleen houkuttelee ennen kaikkea kirjallisuuden ja kulttuurin ystäviä.

Potentiaalista käyttäjäkuntaa on siis vielä huomattavasti nykyistä enemmän. Uudenlaiset lainauspalvelut ovat yksi keino tuoda kirjasto tutummaksi uusille käyttäjäryhmille.

Kirjastoilla on myös merkittävä tehtävä Suomen kielen kirjallisen perinnön säilyttämisen ja esilletuonnin kannalta. Erityisesti tällaisella pienellä kielialueella.

Kirjat eivät kirjastoista häviä, mutta tulevaisuuden kirjasto on kuitenkin paljon enemmän. Mahdollisesti todellinen kansalaisyhteiskunnan sydän.